Vincent Van Den Meersch

° 1912 † 1996

Bio

Vincent Van Den Meersch werd geboren in Ninove in 1912 en overleed in 1996 te Hasselt. Na zijn studies Normaalschool (Roeselare) en  vervolgstudies aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Brussel, doceerde hij er plastische kunsten, totdat hij in 1955 gevraagd werd om in het Hoger Instituut voor Kustonderwijs te Hasselt, het atelier schilderkunst te leiden. Hij deed dit met volle overgave, als een ware mentor voor vele studenten. Naast pedagoog (tot 1977) bleef Vincent Van Den Meersch tot midden jaren negentig actief als kunstenaar.

Vincent Van Den Meersch is stichtend lid van de Research Group (1967) alsook van de Limburgse School (1973), die in het verlengde van de vernieuwende kunstbeweging ontstond. Hij speelde een erg belangrijke rol in de ontsluiting van de provincie Limburg voor de hedendaagse kunst.

Evolutie

Tot begin jaren vijftig schilderde Vincent Van Den Meersch expressionistische werken, vaak religieus getint. In de jaren vijftig kwam hij met een nieuwe vormgeving naar buiten: het constructivisme. Zijn constructivistische stijl wordt gekenmerkt door een ontledend karakter van vorm en kleur waardoor de composities dynamiek, monumentaliteit alsook een zekere religiositeit uitstralen. In het werk van hedendaagse constructivisten, die de ‘hard-edge-techniek’ van harde primaire kleuren en scherpe lijnvoering voorstaan, kan deze werkwijze zelfs tot bewegingsillusie (op-art) leiden.

Later evolueerde hij naar de zuiver geometrische abstractie met eenvoudige basisvormen zoals cirkels, ruiten, driehoeken, vierkanten enz. Hij kiest daarbij voor een geometrische kunst die haar oorsprong vindt in de defiguratie van zijn landschappelijke omgeving, met soms religieuze invalshoeken.

Vincent Van Den Meersch streefde met zijn werk naar eenvoud, stilte en rust, zonder spektakel of virtuositeit. Hij laat een belangrijk abstract oeuvre na.

Jong geleerd …

Als pedagoog introduceerde hij circa 1960 een vernieuwende methode voor het tekenonderwijs in het kleuter- en basisonderwijs in Vlaanderen, met name de geleide vrije expressie. In 1962 publiceerde hij daarover een boek, getiteld ‘Herwaarderen van kindertekenen’.

Kunst te kijk

In 1982 ontving Van Den Meersch o.m. de Provinciale Prijs voor Beeldende Kunsten Limburg en in 1984 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zijn werk is o.m. in bezit van de Provincie Limburg, Centrum voor Actuele Kunst Hasselt, Vlaamse Gemeenschap, MuZee Oostende, Stadsmus Hasselt. In het Provinciehuis van Hasselt siert een geïntegreerde muurschildering van ereburger Vincent Van Den Meersch, het gebouw. Pasfoundation kon een oeuvrecollectie van de kunstenaar verwerven, met interessante werken uit de periode 1950 – begin jaren ’90.