Video: De Mantel van Piet Stockmans

Piet Stockmans vertelt, samen met één van onze ondernemende partners m.n. Noël Slangen voor POM Limburg, vanuit zijn visie de ontstaansgeschiedenis van Pasfoundation, met als kapstok ‘De Mantel’.

Het betreffende kunstwerk toont de kwaliteit van de oeuvres met topstukken, die rondreizen bij onze bedrijfspartners en die voor bijzondere gelegenheden tijdelijk ook elders tentoon gesteld kunnen worden in het kader van onze missie en het ontsluiten van kunst voor het grotere publiek. Zo was ‘De Mantel’ een echte eye-catcher op de stand van de Koning Boudewijnstichting bij BRAFA in 2019. En sinds kort, siert het pronkstuk de moderne kantoren van POM Limburg, een creatieve hotspot voor vele stakeholders. En zo brengt Pasfoundation erfgoed naar bedrijven en organisaties, die voluit kunnen genieten van kunst met een verhaal, kunst, die “geesten vrij maakt” en nieuwe verbindingen creëert.

De Koning Boudewijnstichting, voor wie Pasfoundation een volwaardige partner is, benadrukt wat het belang is van onze stichting voor het ontsluiten van erfoed en dàt aldus bij een groeiend aantal bedrijven. Samen sterk in verbinding: kunstenaar Piet Stockmans, de Koning Boudewijnstichting met erfgoedcoördinator Anne De Breuck én partner POM Limburg met Noël Slangen zetten de boodschap met passie in de verf!

Met dank aan het communicatieteam van de KBS voor deze video, opgenomen in het kader van BRAFA@the galleries, corona-proof online editie 2021 waarin kunst de hoofdrol speelt.