Partners aan het woord: in gesprek met Griet Neyens voor Federale Verzekering

Nu netwerkevents plaats maken voor Zoom-meetings alom, spreken we met Griet Neyens, Business Development Officer bij Federale Verzekering, partner van Pasfoundation. ‘Never get a second chance to make a first impression.’ De eerste indruk nl. dat Griet Neyens niet alleen voor Federale Verzekering, maar ook voor Pasfoundation een knappe ambassadeur is, werd na dit gesprek dubbel en dik bevestigd. We zetten haar dan ook graag in de kijker, met een passend verhaal op het raakvlak tussen business én kunst, als katalysator voor verbinding en verbeelding!

De zon scheen die dag, eind november 2020, op de achtergrond van ieders ‘home office,’ waar we met een straffe koffie en dito dame van Federale Verzekering, konden ‘inzoomen’ op ons partnerschip.