Kunstpakket 30

“Het ene zwart is niet het andere zwart.”

Ado Hamelryck (°1941) neemt ons in dit pakket met twee werken mee naar zijn onderzoek binnen het zwart universum. Ondanks zijn schijnbaar monochrome aanpak, ontdekken we veel lichtvariaties in zijn werk die zorgen voor kleurnuanceringen. Het oppervlak van deze werken is ruw en oneffen door zijn gebruik van hout, polystyreen (piepschuim), voegpasta, bordverf, … Dit zorgt voor veel schakeringen en contrasten in een geordende chaos.
Dezelfde gevoeligheid voor structuur tracht Urbain Mulkers (1945 – 2002) weer te geven in zijn schilderij  ‘Vlechtwerk’. De gevlochten constructie wordt nauwkeurig en waarheidsgetrouw met behulp van acrylverf weergegeven.

Het werk van Vincent Van Den Meersch (1912 – 1996), getuigt ook van onderzoek naar de intensiteit en transparantie van kleuren met behulp van basisvormen die herhaald worden en mekaar overlappen.

Van Den Meersch stond mee aan de wieg van de dagschool voor kunstonderwijs die in 1955 te Hasselt werd opgericht. Hamelryck is ere-docent aan het Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele Communicatie en Vormgeving te Genk , nu onderdeel van LUCA School of Arts. Alle drie de kunstenaars zijn lid van de Limburgse School (1973), een kunstenaarsvereniging die vernieuwing nastreefde.

Deze drie kunstenaars droegen in de tweede helft van de 20e eeuw bij tot een intensieve vernieuwende creatieve sfeer in Limburg, waarin artistieke grenzen worden verlegd zonder dramatiek. Ze delen, ieder vanuit hun eigen expressieve activiteit, de zoektocht naar zuivere beelden.

Geen van deze vier werken beeldt de concrete werkelijkheid uit. Zelfs het geschilderde vlechtwerk van Mulkers neemt het nuchtere karakter aan van een abstracte vormgeving, zoals bij de andere drie werken.