Kunstpakket 28

Moet een kunstwerk steeds iets voorstellen? Of kan je het materiaal voor zichzelf laten spreken?

Deze kunstenaars tasten de grenzen van de schilderkunst af.

Dit betekent dat een kunstwerk geen afgesloten waarheid bevat, maar openstaat voor nieuwe betekenissen. Hugo Duchateau (°1938) verwerkt zo een haar in zijn schilderij (1985). Is dit een voorstelling van een haar of staat de haar op zichzelf? Duchateau genoot een opleiding in de glasschilderkunst en experimenteert als kunstschilder met wát verf is en wat toeval hiermee doet tijdens het werkproces. Zijn tweede werk in dit ensemble bestaat uit een schildersezel (ca. 1985), die normaal een hulpmiddel is van de kunstschilder. Hier  wordt het gereedschap het geschilderde kunstwerk zelf.

Urbain Mulkers (1945 – 2002) draait het om: hij schildert het gevlochten raster in plaats van het vlechtwerk zelf te gebruiken als materiaal (1980). Hij maakt er een voorstelling van.

De maskers van keramist Piet Stockmans (°1940) hebben niet de bedoeling om effectief gedragen te worden. Het zijn voorstellingen van maskers (1995). En toch zijn ze tastbaar. Ze laten zo een toevallige kwetsbaarheid zien. Het porselein lijkt nooit “af.”  Tijdens het werkproces ontstond de vormgeving van maskers als bij toeval.

Het kunstwerk is immers niet statisch, maar dynamisch. Die dynamiek nemen we ook waar in het werk van Paul Gees (°1949).  Hier beukt de getekende constructie tegen de grenzen van het beeldvlak aan (1993).

Het abstracte werk van Vincent Van Den Meersch (1912 – 1996) ligt volledig in de lijn van deze visie: kleur en vorm kunnen immers op zichzelf staan, zonder iets uit onze concrete werkelijkheid voor te stellen. Ook Van Den Meersch schildert een soort expressieve vloeiende figuur waarvan de heftige kleuren glanzend oplichten (1960).

De op zichzelf staande composities maken tevens deel uit van een zoektocht naar de essentie van de schilderkunst. Het werk van deze kunstenaars getuigt van de vernieuwende creatieve sfeer in de tweede helft van de 20ste eeuw. Allen komen ze uit Limburg, uitgezonderd Paul Gees, die van Oost-Vlaanderen is.