Kunstpakket 24

De geschiedenis veronderstelt aanwezigheid van evolutie. Met WØCXS omschrijft Urbain Mulkers (1945 – 2002) de relaties tussen sporen die oeroud zijn en tegelijkertijd dwingend actueel. Zijn oeuvre is een zoektocht naar dieperliggende structuren in de complexiteit van ons bestaan. De vergulde letters WØCXS op een zeeblauwe achtergrond staan symbool voor plaatsnamen, landkaarten en kunstwerken, die een reis door no man’s land symboliseren. (1978)

Kunst mag al lang meer zijn dan louter de nabootsing van de werkelijkheid. Kunst kent het recht om alleen nog zichzelf voor te stellen. Zo ontstaan er persoonlijke beeldtalen.

Hugo Duchateau (°1938) zoekt naar de betekenis van de materie van het kunstwerk. De zwarte ruwe toplaag laat zichtbare sporen van het canvas zien, ondanks de suggestie van verschillende kleurlagen op mekaar. Enkel aan de randen zijn andere kleuren zichtbaar. Zo lijkt het alsof je het zwart kan “afpellen” om de onderliggende kleuren die aan de rand komen piepen te doen verschijnen.

Vincent Van Den Meersch (1912 –  1992) was de leermeester van Duchateau. Zijn ‘Kruisiging’ uit 1950 laat een ascetisch Vlaams expressionistische stijl zien. De blauwe en zwarte kleurpartijen staan in contrast met het bleke lichaam van de Christusfiguur. Tien jaar later schildert hij een abstracte figuur met vloeiende kleurrijke vormen die oplichten tegen een grijze achtergrond. De grote kleurvlekken stellen niets concreet uit de werkelijkheid voor, maar staan op zichzelf.

Het ‘Gevallen Boek’ (2017) van Piet Stockmans (1940) verwijst naar het dilemma des levens, en ook de keuze kunnen maken om dingen achter je te laten. De boeken in porselein van Piet Stockmans bevatten wel degelijk volgeschreven bladen, die omsloten, ‘vastgebakken’ en ‘gesloten’ zijn tot een bijzonder kunstwerk dat een verhaal in zich draagt. Een verhaal dat enkel de kunstenaar kent en waarmee hij ons aanspoort om tevreden te zijn met wat is en vooruit te kijken, niet eeuwig teruggrijpend naar wat afgesloten is. Dat geeft rust en nieuw perfectief.