Collectie Thomas Neirynck

PASFOUNDATION &  COLLECTIE THOMAS NEIRYNCK KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Partners van Pasfoundation zetten zich samen in om oeuvres van Belgische kunstenaars te behouden als waardevol erfgoed voor toekomstige generaties. Zo treden onze partners op als mecenassen, die dankzij hun giften aan de Koning Boudewijnstichting onze missie mogelijk maken. En natuurlijk ‘leeft’ dit erfgoed enkel verder vanuit de ontsluiting op diverse plaatsen, waarbij de partners als het ware expositieruimte aanbieden. Dàt is de succesformule van Pasfoundation, die met de oprichting van het Pasfoundation Fonds de volle steun van de Koning Boudewijnstichting heeft.

De Koning Boudewijnstichting heeft een groot hart voor kunst en erfgoed en dat hebben ‘de grote mecenassen’ ook geweten. Eén van hen is Thomas Neirynck. Gedurende 40 jaar legde hij een unieke verzameling van schilderkunst van de tweede helft van de 20ste eeuw aan. De verzameling ontstond enerzijds vanuit zijn fascinatie voor de abstracte kunst en anderzijds uit genegenheid en waardering voor de artiesten, veelal Belgische bekende en ook minder bekende kunstenaars. Dankzij zijn gerichte en tomeloze inzet voor kunst en kunstenaars ontstond een uitzonderlijke collectie die Neirynck toevertrouwde aan de Koning Boudewijnstichting. Een schat om te koesteren, maar ook om ‘gePASt’ uit te dragen. En daarin vonden de Koning Boudewijnstichting én Pasfoundation mekaar met een uniek aanbod voor onze partners.

GEVEN VOOR KUNST – THOMAS NEIRYNCK INSPIREERT ONZE ONDERNEMERS

Pasfoundation & de Koning Boudewijnstichting zetten vanuit de raakvlakken in op een unieke samenwerking die enerzijds een bijkomende troefkaart vormt voor de partners van Pasfoundation en anderzijds een reeks zorgvuldig uitgekozen werken uit de omvangrijke Collectie Neirynck, een dynamische bestemming kan geven. Een gecureerde selectie van een 35-tal werken staat voortaan ook ter beschikking van Pasfoundation en de partners. Pasfoundation presenteert met trots werk(en) van volgende kunstenaars:

Fred BERVOETS- Bram BOGART – Werner CUVELIER – Gilbert DE COCK – Jo DELHAHOUT – Jacques LACOMBLEZ – Jean-Pierre MAURY – Antoine MORTIER – Yvan THEYS – Philippe VANDENBERG – Guy VANDENBRANDEN – Serge VANDERCAM – Roger SOMVILLE

De selectie focust op Belgische kunst en biedt op haar beurt een gevarieerde mix uit de breed opgebouwde kunstcollectie, met bijzondere formaten en werken, waar elke partner bij “een nieuwe kunstwissel” met één extra werk van kan genieten. Zo blijft Pasfoundation trouw aan haar missie, nl. het verzamelen en verankeren van oeuvres van Belgische kunstenaars. Ze doet dit dankzij de gebundelde krachten van haar ondernemers/partners, die we echter graag bijkomend motiveren en inspireren, verwijzend naar Thomas Neirynck voor wie ‘Geven voor kunst gelijk staat aan Levenskunst’, die enkel kan verder leven door aan een Stichting als de Koning Boudewijnstichting te geven.

Op onze website (zie onder) kan u  enkele van deze topwerken bekijken. In overleg of op aanvraag, tonen we u graag de overige werken uit deze bijzondere selectie die Pasfoundation – volgens beschikbaarheid – mag aanbieden aan de bedrijfspartners. Een unieke aanvulling bij uw kunstpakket, die ‘geven voor Belgische kunst’ in de kijker zet!