In samenwerking met partner Delen Private Bank bood Pasfoundation op zondag 26 januari enkele interessante rondleidingen aan op Brafa.

Op 23 januari konden wij, in aanwezigheid van de voorzitter en enkele bijzondere contacten, het glas heffen op een ondernemend en creatief nieuw jaar.

QPS Accountants, Ingentia Advocaten, Downtown Real Estate én Futurn tekenden eind 2019 alvast voor een partnership met Pasfoundation vanaf 2020.

Na een uiterst succesvolle openingsavond bij Delen Private Bank te Antwerpen, kan u de fototentoonstelling van Jan Yoors nog steeds bezoeken.

Pasfoundation presenteert een oeuvre-overzicht van kunstenaar Jan Yoors, dat recentelijk werd verworven dankzij de steun van een groeiend aantal partners.

Pasfoundation verwelkomt Sylvie Van Dun als ‘Partner Relations Manager’.

Ado Hamelryck

° 1941Bio

Ado Hamelryck werd geboren in 1941 te Halle. Hij woont en werkt in Genk. Ado genoot een kunstopleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel alsook aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Sedert 1967 thuis in Genk, waar Ado jarenlang les gaf, is hij vandaag ere-docent aan de LUCA School of Arts. Ado Hamelryck was ook lid van de Limburgse School (1973) en is nog steeds actief als kunstenaar.

Evolutie

Het werk van Ado Hamelryck kent een opmerkelijke evolutie. Na een periode van relativerend realisme en kleur, evolueert Ado Hamelryck naar een bezinnende fase die een terugkeer naar de essentie van het kunstenaar-zijn inhoudt. Vorm – uitsluitend zwart als kleur – en handeling vergroeien tot een eenheid in ‘zwarte monotonie’. De keuze voor het louter gebruik van de kleur zwart in zijn werken is essentieel geworden voor zijn streven naar zuivere beelden en purificatie.

Vele tinten zwart

Het gebruik van ‘vele tinten zwart’ gaat in zijn werken vaak gepaard met dat van repetitieve, ritmische, meditatieve handelingen. Letters of tekens zonder betekenis vullen het vlak. Via een haast eindeloze reeks bewegingen ontstaat zo een zuiver beeld; het kunstwerk, en krijgt het zinloze zin. Dat is de essentie van de werken van Ado Hamelryck die alles behalve staan voor het kijken naar de wereld door een zwarte bril. Meer nog, Ado ziet zichzelf eerder als ‘colorist’ waarbij zwart de sterkste kleur is die hij in eindeloze facetten vertaalt in boeiende werken, in vele maten en diverse texturen.

In zijn monografie ‘Ado Hamelryck- Niet één zwart, maar zevenentwintig zwarten verzeker ik u’, beschrijft auteur Francis Smets het als volgt: “In het werk van Ado Hamelryck ligt de nadruk op het actieve proces: de eenzame, eremitische performance. Het is een spirituele oefening, op een andere wijze beoefend dan de antieke filosoof of de boeddhist, namelijk als hedendaagse kunstenaar, maar wel als hun gelijke in het zoeken naar wijsheid.”

Kunst te kijk

Zijn werk is o.m. in bezit van M HKA Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Provincie Limburg, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, CIAP Hasselt, Nationale Bank Brussel, Vlaams Parlement Brussel, KBC, MuZee Oostende, Atelier 340 Brussel en het Provinciehuis van Hasselt (geïntegreerde dubbele muurinstallatie) alsook van menig privé-verzamelaar.

Het oeuvre-overzicht in de Pasfoundation-collectie omvat meerdere werken, die samen een sterk beeld neerzetten van een boeiend hedendaags kunstenaar, die zwart op eigenzinnige en haast spirituele wijze tot leven weet te wekken.  Vincent Van Den Meersch

  ° 1912 † 1996  Bio

  Vincent Van Den Meersch werd geboren in Ninove in 1912 en overleed in 1996 te Hasselt. Na zijn studies Normaalschool (Roeselare) en  vervolgstudies aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Brussel, doceerde hij er plastische kunsten, totdat hij in 1955 gevraagd werd om in het Hoger Instituut voor Kustonderwijs te Hasselt, het atelier schilderkunst te leiden. Hij deed dit met volle overgave, als een ware mentor voor vele studenten. Naast pedagoog (tot 1977) bleef Vincent Van Den Meersch tot midden jaren negentig actief als kunstenaar.

  Vincent Van Den Meersch is stichtend lid van de Research Group (1967) alsook van de Limburgse School (1973), die in het verlengde van de vernieuwende kunstbeweging ontstond. Hij speelde een erg belangrijke rol in de ontsluiting van de provincie Limburg voor de hedendaagse kunst.

  Evolutie

  Tot begin jaren vijftig schilderde Vincent Van Den Meersch expressionistische werken, vaak religieus getint. In de jaren vijftig kwam hij met een nieuwe vormgeving naar buiten: het constructivisme. Zijn constructivistische stijl wordt gekenmerkt door een ontledend karakter van vorm en kleur waardoor de composities dynamiek, monumentaliteit alsook een zekere religiositeit uitstralen. In het werk van hedendaagse constructivisten, die de ‘hard-edge-techniek’ van harde primaire kleuren en scherpe lijnvoering voorstaan, kan deze werkwijze zelfs tot bewegingsillusie (op-art) leiden.

  Later evolueerde hij naar de zuiver geometrische abstractie met eenvoudige basisvormen zoals cirkels, ruiten, driehoeken, vierkanten enz. Hij kiest daarbij voor een geometrische kunst die haar oorsprong vindt in de defiguratie van zijn landschappelijke omgeving, met soms religieuze invalshoeken.

  Vincent Van Den Meersch streefde met zijn werk naar eenvoud, stilte en rust, zonder spektakel of virtuositeit. Hij laat een belangrijk abstract oeuvre na.

  Jong geleerd …

  Als pedagoog introduceerde hij circa 1960 een vernieuwende methode voor het tekenonderwijs in het kleuter- en basisonderwijs in Vlaanderen, met name de geleide vrije expressie. In 1962 publiceerde hij daarover een boek, getiteld ‘Herwaarderen van kindertekenen’.

  Kunst te kijk

  In 1982 ontving Van Den Meersch o.m. de Provinciale Prijs voor Beeldende Kunsten Limburg en in 1984 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zijn werk is o.m. in bezit van de Provincie Limburg, Centrum voor Actuele Kunst Hasselt, Vlaamse Gemeenschap, MuZee Oostende, Stadsmus Hasselt. In het Provinciehuis van Hasselt siert een geïntegreerde muurschildering van ereburger Vincent Van Den Meersch, het gebouw. Pasfoundation kon een oeuvrecollectie van de kunstenaar verwerven, met interessante werken uit de periode 1950 – begin jaren ’90.   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur bloem (VDMV-39)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-44)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-abstracte baan (VDMV-27)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie met banen (VDMV-32)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-34)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-22)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-23)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie T-shirt (VDMV-13)

   Vincent Van Den Meersch – Figuur cirkels en ovalen (VDMV-42)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-17)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie met balken en ruiten (VDMV-8)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-31)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-35)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-19)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-compositie optisch (VDMV-14)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-26)

   Vincent Van Den Meersch – Kruisiging (VDMV-3)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-47)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-11)

   Vincent Van Den Meersch – Vrouwelijk naakt (VDMV-9)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-46)

   Vincent Van Den Meersch – Lyrisch abstract (VDMV-10)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-compositie (VDMV-16)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-40)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-24)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-29)

   Vincent Van Den Meersch – Figuur met vloeiende vormen (VDMV-6)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-12)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-45)

   Vincent Van Den Meersch – Madonna (VDMV-5)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie met krommen (VDMV-41)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-abstracte banen (VDMV-30)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-18)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-15)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-33)

   Urbain Mulkers

   ° 1945 † 2002   Bio

   Urbain Mulkers woonde en werkte in Schulen (provincie Limburg), waar hij in 1945 werd geboren. Hij overleed er in 2002, op 56-jarige leeftijd. Reeds in zijn jonge jaren werd hij aangemoedigd om zijn aanleg voor tekenen uit te leven en zijn creativiteit de vrije loop te laten. Deze vroegtijdige onderdompeling in wat kunst kan en moet zijn, speelt bewust mee bij zijn latere studiekeuze Toegepaste Grafiek te Hasselt, die hij zowel in zijn vrije als toegepaste kunsten zal inzetten. De graficus Mulkers, die zich steeds en op de eerste plaats een vrij en beeldend kunstenaar voelde, sluit zich eind jaren ‘60 aan bij een groep avant-garde kunstenaars in Limburg, wiens succes en artistiek geweld tot ver buiten de provinciegrenzen doorbrak. Zo was hij lid van de Research Group (1967) en van de Limburgse School (1973), maar ging vooral zijn eigen weg.

   Van 1980 tot 1995 stond hij aan het hoofd van het Provinciaal Museum in Hasselt en van de Grafische Studio van de Provincie Limburg. Hij zette hedendaagse kunst letterlijk en figuurlijk met eigen stempel mee op de kaart in Limburg, waar hij betekenisvolle lijnen uitzette voor de Euregio, die hem nauw aan het hart lag.

   Evolutie

   In enkele decennia maakte hij een opmerkelijke evolutie door. Gestart vanuit een hyperrealistische periode (1970), waarvan vooral zijn ‘draperingen’ bekend zijn, evolueerde Urbain Mulkers geleidelijk aan van abstrahering met verf en potlood, naar verbeelding. Hij ruilt in de jaren ‘80 penseel en potlood voor schaar en lijmpot, en de kleur van landkaartfragmenten wordt zijn palet. Dagdagelijkse voorwerpen die hij hiermee bekleedt krijgen een andere inhoud. In de landkaarten ziet hij een symbool van macht en relativering waarbij fictie en realiteit in zijn werken naadloos verbonden worden. Met deze vernieuwende vorm van cartografie schept Urbain Mulkers zijn utopische wereld ‘Wøcxs’, zoals in ‘The Genus World’ (2000) waarvoor hij 208 landen tot bloemen herschept. Dit werk werd o.m. opgenomen in de Pasfoundation-collectie. Een andere grootschalig en boeiend wereldbeeld zijn zeven cartografische vogels (2001) die de reizigers in de luchthaven van Zaventem symbolisch uitgeleide deden of welkom heetten. Sinds 2018 is dit werk in bezit van The Phoebus Foundation Antwerpen.  Door zijn vroegtijdig heengaan werd zijn werk en evolutie helaas bruusk afgebroken.

   Kunst te kijk

   Urbain Mulkers mocht meerdere prijzen in ontvangst nemen en was in 1998 Laureaat van de East-Meets-West-prijs New-York. In 2020 werd zijn werk op de prestigieuze BRAFA-beurs in de verf gezet. Zijn werk is verder o.m. in het bezit van M HKA Antwerpen, Vlaamse Gemeenschap, Provincie Limburg, CIAP Hasselt, Universiteit Hasselt, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Belfius Bank e.a. private en publieke instanties.

   Pasfoundation kon een bijzonder oeuvre-overzicht verwerven dat de carrière van Mulkers ruim en kleurrijk in beeld brengt.

   Urbain Mulkers – De betrouwbaarheid van het beeld (MulU-25)

   Urbain Mulkers – Landschap met vogel (MulU-26)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-41)

   Urbain Mulkers – Blauwe zee met wøcxs markering (MulU-5)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-37)

   Urbain Mulkers – Tekening grijze structuur met 4 getekende fotolijsten (MulU-15)

   Urbain Mulkers – Bak met dolfijnen (MulU-27)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-33)

   Urbain Mulkers – Schilderij grijs vlechtwerk (MulU-19)

   Urbain Mulkers – Schilderij oker vlechtwerk 1 (MulU-17)

   Urbain Mulkers – Tekening korte grafietlijn centraal in de ruimte (MulU-9)

   Urbain Mulkers – East meets West (MulU-21)

   Urbain Mulkers – Schilderij oker vlechtwerk 2 (MulU-18)

   Urbain Mulkers – Tekening met ruimtelijk voorwerp (MulU-24)

   Urbain Mulkers – Blauwe zee (MulU-6)

   Urbain Mulkers – Alle dieren van de wereld (MulU-28)

   Urbain Mulkers – Tekeningen drieluik (MulU-10)

   Urbain Mulkers – Tekening grijze structuur met 2 structuren ingelijst (MulU-13)

   Urbain Mulkers – Foto met ploegscharen AREPO (MulU-20)

   Urbain Mulkers – Tekening grijze structuur met 2 ingelijste structuren (MulU-14)

   Urbain Mulkers – Tekening met lang ruimtelijk voorwerp (MulU-7)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-40)

   Urbain Mulkers – Tekening klein vlak in de ruimte (MulU-8)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-38)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-34)

   Urbain Mulkers – Tekening grijze structuur met klein getekend drieluik (MulU-11)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-36)

   Urbain Mulkers – Schilderij blauwe zee (MulU-1)

   Urbain Mulkers – Tekening grijze structuur met 2 kleine structuren ingelijst (MulU-12)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-39)

   Urbain Mulkers – Schilderij samenstelling zee (16 keine delen) (MulU-4)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-35)

   Urbain Mulkers – Foto met zicht op keien in kelder en wøcxs markering (MulU-22)

   Urbain Mulkers – Schilderij grijze structuur (MulU-2)

   Urbain Mulkers – Schilderij grijze structuur (MulU-3)

   Urbain Mulkers – Maquette Erdsicht (MulU-29)

   Urbain Mulkers – De koninklijke paarden van de lauriergracht (MulU-30)

   Urbain Mulkers – Atlas in box (MulU-16)

   Urbain Mulkers – Labyrint (MulU-23)

   Urbain Mulkers – The Genus World (MulU-31)

   Urbain Mulkers – Zonder titel (MulU-32)

   Hugo Duchateau

   ° 1938   Bio

   Hugo Duchateau, geboren in Tienen in 1938, woont en werkt in Sint-Truiden. Na zijn opleiding glasschilderkunst aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten in Hasselt, werkt Hugo Duchateau als zelfstandig kunstenaar. Hij doceerde jarenlang aan de Katholieke Hogeschool Limburg, departement Media & Design Academie (Genk), nu LUCA School of Arts, waar hij thans ere-docent is.

   Als stichtend lid van de ‘Research Group’ (1967) en lid van de Limburgse School (1973), zocht hij samen met andere kunstenaars volop naar vernieuwing. Vanuit deze vernieuwde en experimentele inslag, mogen we Hugo Duchateau bovendien beschouwen als een belangrijke vertegenwoordiger van de fundamentele schilderkunst waarin zijn werk evolueert van hyperrealistisch naar conceptuele kunst, tot vrije schilderkunst, steeds emotioneel maar beheerst als een volleerd meester.

   Evolutie

   Hugo Duchateau is voor alles een scherpe observator. “Als je goed kunt kijken, kun je voor dertig procent schilderen.”, zo zei hij tegen zijn studenten. Het vaak geprezen observatievermogen van Hugo Duchateau beïnvloedde sterk zijn artistieke visie en oeuvre, dat zowel abstract als figuratief is en een duidelijke evolutie kent.

   In zijn vroegste werk verkent hij de hoekstenen van de schilderkunst (kleur, vorm, materie) en onderzoekt de werktuigen van de kunstenaar: hij schildert het schilderen en tekent het tekenen. Dat kunnen schilderende borstels zijn, druipende verf, of potloden die zichzelf tekenen. Ruimtelijk realiseert hij o.a. tapijten van potloodslijpsel (o.m. installatie in het S.MA.K. in 1988) en confronteert hij de kijker met installaties waarin integratie en exploratie van zijn gebruikte materialen essentieel zijn. Later zal de ruimtelijke schepping geleidelijk verdwijnen.

   In de loop der jaren verruimt Hugo Duchateau zijn visie. Van de spanning tussen de kunstenaar en zijn werktuigen verschuift de klemtoon naar de verhouding tussen natuur en cultuur. In zijn schilderijen lijken lijnen en vlakken een eigen wil te krijgen: ze vormen een spel van gecontroleerde chaos waarin de kunstenaar ten volle kan experimenteren met kleur, vorm en substantie.

   In later werk confronteert Hugo Duchateau de kijker opnieuw met installaties, waarbij de natuur en het milieu als een artistiek en bewustwordingsproces centraal staan. In de jaren negentig en later laat Duchateau de natuur – en dus de materie waaruit hij zijn werken maakt – en de verf de vrije loop. De maîtrise van de kunstenaar schuilt er enkel nog in te weten wanneer de natuur haar werk gedaan heeft en het kunstwerk kunst is.

   Doorheen zijn lange carrière is de relativerende en licht humoristische toon in zijn werk een toegevoegde waarde.

   Kunst te kijk

   Hugo Duchateau ontving vele prijzen, onder mee de Prix de Rome (1967) en de Provinciale Prijs Schone Kunsten Limburg (1983), het jaar waarin hij de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigde op de biënnale van Sao Paulo. Zijn werk is o.m. in bezit van M HKA Antwerpen, S.M.A.K. Gent, MuZee Oostende, Provincie Limburg, Vlaamse Gemeenschap.

   Pasfoundation kon een mooi oeuvre-overzicht verwerven, dat de evolutie van zijn schilderkunst over de verschillende periodes in beeld brengt.

   Hugo Duchateau – Over Relaties (DucH-14)

   Hugo Duchateau – Geschilderd potlood en grafiek in de ruimte (DucH-16)

   Hugo Duchateau – Warm bruin schraal aangewend (DucH-21)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-11)

   Hugo Duchateau – Meestergezien (DucH-20)

   Hugo Duchateau – Verfborstel met zijn verfstreep (DucH-19)

   Hugo Duchateau – Grijze val (DucH-3)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-12)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-28)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-18)

   Hugo Duchateau – Mist I (DucH-9)

   Hugo Duchateau – Pasta (DucH-1)

   Hugo Duchateau – Lichtblauw (DucH-17)

   Hugo Duchateau – Rood (DucH-23)

   Hugo Duchateau – Tekening (DucH-31)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-30)

   Hugo Duchateau – Het Onstaan van een Papieren Molentje (DucH-13)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-7)

   Hugo Duchateau – Bijna Dicht (DucH-36)

   Hugo Duchateau – Oranje, zwart, bruin, groen, zo spontaan mogelijk I (DucH-26)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-35)

   Hugo Duchateau – Bruine Draad (DucH-5)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-29)

   Hugo Duchateau – Denali (DucH-15)

   Hugo Duchateau – Geel Lijntje op Bruin (DucH-10)

   Hugo Duchateau – Gespannen tussen Wit en Zwart (DucH-8)

   Hugo Duchateau – Oranje, zwart, groen, zo spontaan mogelijk in,over,door mekaar (DucH-27)

   Hugo Duchateau – Beschilderde ezel (DucH-24)

   Hugo Duchateau – zonder titel (DucH-33)

   Hugo Duchateau – Schilderij met Roze Vlek en Haar (DucH-4)

   Hugo Duchateau – Val II (DucH-22)

   Hugo Duchateau – Corvo 1 (DucH-37)

   Hugo Duchateau – Corvo 2 (DucH-38)

   Hugo Duchateau – Toedekken I-II-III-IV (DucH-2)

   Hugo Duchateau – Totem van paletten (DucH-25)

   © Copyright - Private Art Support Foundation