Pasfoundation is zopas gestart met een bedrijfspagina op LinkedIn.

Collectiebeheerder Henk Heuts legt de laatste hand aan een artistieke opstelling van werk van Piet Stockmans bij Futurn nv te Kortrijk.

In samenwerking met partner Delen Private Bank bood Pasfoundation op zondag 26 januari enkele interessante rondleidingen aan op Brafa.

Op 23 januari konden wij, in aanwezigheid van de voorzitter en enkele bijzondere contacten, het glas heffen op een ondernemend en creatief nieuw jaar.

QPS Accountants, Ingentia Advocaten, Downtown Real Estate én Futurn tekenden eind 2019 alvast voor een partnership met Pasfoundation vanaf 2020.

Na een uiterst succesvolle openingsavond bij Delen Private Bank te Antwerpen, kan u de fototentoonstelling van Jan Yoors nog steeds bezoeken.

Pasfoundation presenteert een oeuvre-overzicht van kunstenaar Jan Yoors, dat recentelijk werd verworven dankzij de steun van een groeiend aantal partners.

Pasfoundation verwelkomt Sylvie Van Dun als ‘Partner Relations Manager’.

Ado Hamelryck

° 1941Bio

Ado Hamelryck werd geboren in 1941 te Halle. Hij woont en werkt in Genk. Ado genoot een kunstopleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel alsook aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Sedert 1967 thuis in Genk, waar Ado jarenlang les gaf, is hij vandaag ere-docent aan de LUCA School of Arts. Ado Hamelryck was ook lid van de Limburgse School (1973) en is nog steeds actief als kunstenaar.

Evolutie

Het werk van Ado Hamelryck kent een opmerkelijke evolutie. Na een periode van relativerend realisme en kleur, evolueert Ado Hamelryck naar een bezinnende fase die een terugkeer naar de essentie van het kunstenaar-zijn inhoudt. Vorm – uitsluitend zwart als kleur – en handeling vergroeien tot een eenheid in ‘zwarte monotonie’. De keuze voor het louter gebruik van de kleur zwart in zijn werken is essentieel geworden voor zijn streven naar zuivere beelden en purificatie.

Vele tinten zwart

Het gebruik van ‘vele tinten zwart’ gaat in zijn werken vaak gepaard met dat van repetitieve, ritmische, meditatieve handelingen. Letters of tekens zonder betekenis vullen het vlak. Via een haast eindeloze reeks bewegingen ontstaat zo een zuiver beeld; het kunstwerk, en krijgt het zinloze zin. Dat is de essentie van de werken van Ado Hamelryck die alles behalve staan voor het kijken naar de wereld door een zwarte bril. Meer nog, Ado ziet zichzelf eerder als ‘colorist’ waarbij zwart de sterkste kleur is die hij in eindeloze facetten vertaalt in boeiende werken, in vele maten en diverse texturen.

In zijn monografie ‘Ado Hamelryck- Niet één zwart, maar zevenentwintig zwarten verzeker ik u’, beschrijft auteur Francis Smets het als volgt: “In het werk van Ado Hamelryck ligt de nadruk op het actieve proces: de eenzame, eremitische performance. Het is een spirituele oefening, op een andere wijze beoefend dan de antieke filosoof of de boeddhist, namelijk als hedendaagse kunstenaar, maar wel als hun gelijke in het zoeken naar wijsheid.”

Kunst te kijk

Zijn werk is o.m. in bezit van M HKA Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Provincie Limburg, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, CIAP Hasselt, Nationale Bank Brussel, Vlaams Parlement Brussel, KBC, MuZee Oostende, Atelier 340 Brussel en het Provinciehuis van Hasselt (geïntegreerde dubbele muurinstallatie) alsook van menig privé-verzamelaar.

Het oeuvre-overzicht in de Pasfoundation-collectie omvat meerdere werken, die samen een sterk beeld neerzetten van een boeiend hedendaags kunstenaar, die zwart op eigenzinnige en haast spirituele wijze tot leven weet te wekken.  Vincent Van Den Meersch

  ° 1912 † 1996  Bio

  Vincent Van Den Meersch werd geboren in Ninove in 1912 en overleed in 1996 te Hasselt. Na zijn studies Normaalschool (Roeselare) en  vervolgstudies aan het Hoger Instituut Sint-Lucas in Brussel, doceerde hij er plastische kunsten, totdat hij in 1955 gevraagd werd om in het Hoger Instituut voor Kustonderwijs te Hasselt, het atelier schilderkunst te leiden. Hij deed dit met volle overgave, als een ware mentor voor vele studenten. Naast pedagoog (tot 1977) bleef Vincent Van Den Meersch tot midden jaren negentig actief als kunstenaar.

  Vincent Van Den Meersch is stichtend lid van de Research Group (1967) alsook van de Limburgse School (1973), die in het verlengde van de vernieuwende kunstbeweging ontstond. Hij speelde een erg belangrijke rol in de ontsluiting van de provincie Limburg voor de hedendaagse kunst.

  Evolutie

  Tot begin jaren vijftig schilderde Vincent Van Den Meersch expressionistische werken, vaak religieus getint. In de jaren vijftig kwam hij met een nieuwe vormgeving naar buiten: het constructivisme. Zijn constructivistische stijl wordt gekenmerkt door een ontledend karakter van vorm en kleur waardoor de composities dynamiek, monumentaliteit alsook een zekere religiositeit uitstralen. In het werk van hedendaagse constructivisten, die de ‘hard-edge-techniek’ van harde primaire kleuren en scherpe lijnvoering voorstaan, kan deze werkwijze zelfs tot bewegingsillusie (op-art) leiden.

  Later evolueerde hij naar de zuiver geometrische abstractie met eenvoudige basisvormen zoals cirkels, ruiten, driehoeken, vierkanten enz. Hij kiest daarbij voor een geometrische kunst die haar oorsprong vindt in de defiguratie van zijn landschappelijke omgeving, met soms religieuze invalshoeken.

  Vincent Van Den Meersch streefde met zijn werk naar eenvoud, stilte en rust, zonder spektakel of virtuositeit. Hij laat een belangrijk abstract oeuvre na.

  Jong geleerd …

  Als pedagoog introduceerde hij circa 1960 een vernieuwende methode voor het tekenonderwijs in het kleuter- en basisonderwijs in Vlaanderen, met name de geleide vrije expressie. In 1962 publiceerde hij daarover een boek, getiteld ‘Herwaarderen van kindertekenen’.

  Kunst te kijk

  In 1982 ontving Van Den Meersch o.m. de Provinciale Prijs voor Beeldende Kunsten Limburg en in 1984 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zijn werk is o.m. in bezit van de Provincie Limburg, Centrum voor Actuele Kunst Hasselt, Vlaamse Gemeenschap, MuZee Oostende, Stadsmus Hasselt. In het Provinciehuis van Hasselt siert een geïntegreerde muurschildering van ereburger Vincent Van Den Meersch, het gebouw. Pasfoundation kon een oeuvrecollectie van de kunstenaar verwerven, met interessante werken uit de periode 1950 – begin jaren ’90.   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-45)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-17)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-12)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-18)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie met krommen (VDMV-41)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-compositie (VDMV-16)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-40)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-44)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur bloem (VDMV-39)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-24)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-15)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie met balken en ruiten (VDMV-8)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-abstracte banen (VDMV-30)

   Vincent Van Den Meersch – Lyrisch abstract (VDMV-10)

   Vincent Van Den Meersch – Figuur cirkels en ovalen (VDMV-42)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-35)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-abstracte baan (VDMV-27)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-33)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-19)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie T-shirt (VDMV-13)

   Vincent Van Den Meersch – Vrouwelijk naakt (VDMV-9)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-11)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-29)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-34)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-46)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-47)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-22)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-compositie optisch (VDMV-14)

   Vincent Van Den Meersch – Kruisiging (VDMV-3)

   Vincent Van Den Meersch – Geo-figuur (VDMV-23)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-26)

   Vincent Van Den Meersch – Compositie met banen (VDMV-32)

   Vincent Van Den Meersch – Madonna (VDMV-5)

   Vincent Van Den Meersch – Zonder titel (VDMV-31)

   Vincent Van Den Meersch – Figuur met vloeiende vormen (VDMV-6)

   © Copyright - Private Art Support Foundation