Dank aan àlle partners!

QPS Accountants, Ingentia Advocaten, Downtown Real Estate én Futurn tekenden eind 2019 alvast voor een partnership met Pasfoundation vanaf 2020. We zijn deze 4 bedrijven uit diverse sectoren bijzonder dankbaar voor hun engagement en uiterst waardevolle bijdrage aan behoud van Belgische kunst, en zetten in 2020 hun partnership graag ‘gePASt’ in de verf in de eigen bedrijfsgebouwen.

Naast de 4 nieuwkomers, danken wij àlle partners die dankzij hun trouwe bijdrage aan het Pasfoundation Fonds van de Koning Boudewijnstichting en aldus met gebundelde krachten, kunst en cultuur de plaats geven die het verdient. Kunst inspireert, kunst verbindt. Uw bijdrage/gift (fiscale optimale aftrek!) maakt hét verschil om kunst ook buiten de muren van onze musea dichter bij de mensen te brengen en zo ook in onze bedrijven een creatief signaal uit te sturen, gekoppeld aan een knappe vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedrijfsgiften worden voluit ingezet ten dienste van behoud en ondersteuning van Belgische kunst, met focus op het verwerven van deelcollecties moderne kunst waar kunstenaars, musea én partnerbedrijven allen beter van worden. De kunst krijgt een nieuwe bestemming en kadert in een groter, maatschappelijk uiterst relevant verhaal, waar een groeiend aantal bedrijven bewust aan bijdraagt. Deze duurzame groei zetten wij samen met u graag stapsgewijs doch voluit verder in het nieuwe jaar.

Namens het bestuur van Pasfoundation wensen wij alle partners een heel gelukkig, creatief en bruisend positief nieuw jaar in warme verbinding met elkaar. Graag tot kijk, op BRAFA 2020!

December 2019